bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
11-17 OCAK 2021 ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI Tarihi: 14.01.2021

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.
Bu yıl 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında kutlanacak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, Bakanlık tarafından yürütülen IPA13 / CS05 IPA 2013 Projeleri Çıktılarının Görünürlüğü ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılması Projesi ile hazırlanan Farkındalık Planı çerçevesinde "Aklınla Verimli Yaşa" mottosu ile oluşturulan görseller halkımızın bilgisine sunulmuştur.