bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
ASKIYA ALMA TUTANAĞI Tarihi: 12.10.2020

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

         Kastamonu ili Küre İlçesi imar planı sınırları içerisinde 20N-4 paftasında bulunan planlama alanı mevcut onaylı imar planında Sanayi Alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanın Sanayi Alanı kullanımından Spor Tesis Alanına dönüştürülerek plan değişikliğinin yapılması haiz olmuştur. İhtiyaç doğrultusunda söz konusu alan Spor Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenerek plan değişikliği hazırlanmıştır. Plan değişikliği yapılan alanın büyüklüğünde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Plan değişikliği sonucunda oluşan Spor Tesis Alanında yapı yaklaşma mesafeleri tüm cephelerden 5(Beş)  metre olarak düzenlenmiştir. Spor Tesis Alanına Açık/Kapalı Spor Tesis Alanı yapılabilir ve diğer yapılaşma koşullarının belirlenmesinde belediyesi yetkilidir.Küre Belediye Meclisi tarafından 06.10.2020 tarihinde onaylanan  “Kastamonu ili Küre ilçesi mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 20N-4 paftasında; Yatay; 30681 – 30705 Dikey; 30061 – 30166 koordinatları arasında kalan alanın Uygulama İmar Plan Değişikliği” 12.10.2020 tarihinde Belediye Başkanlığımız ilan panosunda ve internet sitemiz https://kure.bel.tr web adresinde 30 (Otuz) gün süre ile Küre Belediye Başkanlığınca ilana çıkarılmıştır.