bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
CAMİEVSAT MAHALLESİ 180 ADA 9 PARSELDE MAİL-İ İNHİDAM İLANI Tarihi: 01.07.2020

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

    Camievsat Mahallesi 180 Ada 9 parselde bulunan yıkılmış bina kalıntıları bu bildirinin yayımlanma tarihinden itibaren en geç 15 gün süre ile malikleri tarafından temizlenmesi ilgili vatandaşlara bildirilmiştir. Arsa-yapı malikleri tarafından gerekli temizlik işlemleri yerine getirilmezse belediyemizce verilen sürenin ardından işlem gerçekleştirilecektir.

      Camievsat Mahallesi 180 Ada 9 Parsel maliklerine duyurulur.