bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU KARARI İLANI Tarihi: 09.11.2022

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

 

              D U Y U R U

            Kastamonu İli, Küre İlçesi, Müderris Mahallesi Aşıköy Mevkii'nde Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılması planlanan Aşıköy Maden Atık Depolama Tesisi Projesi” ile ilgili Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenip değerlendirilmiş ve 29/07/2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin (Geçici 1. Maddesi kapsamında) 14. Maddesi gereğince Bakanlığımızca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.

 İlgililerin bilgilerini rica ederiz.  …/…/2022