bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ MECLİS KARARI İLANI Tarihi: 06.07.2022

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

İlçemiz Saman Mahallesi’nde bulunan ve Hazine ve Küre Belediyesi mülkiyetindeki ve toplu konut projesi yapılmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığına tahsis edilen 111 ada 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde “Spor Alanı” olarak görülen alanların "konut Alanı” olarak İmar Planı tadilatının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-37971687) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  NİP-37974978 Plan İşlem Numaralı plan değişiklikleri yapılması oybirliği ile kabul edilmiştir.