bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
KÜRE BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU VE SOSYAL TESİSLERİ FİYAT TARİFESİ BELİRLENDİ. Tarihi: 11.01.2020

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

Belediye Başkanlığımıza ait olan Küre Belediyesi ve Düğün Salonu Sosyal Tesisleri 2020 Yılında belediyemizce çalıştırılacaktır. Belediye Meclisimizin 10/01/2020 günlü oturumunda Düğün Salonu Fiyat tarifesi görüşülerek karara bağlanmıştır.

Buna göre oluşan fiyat tarifesi;
Kına:750,00,-TL.
Nişan:750,00,-TL.
Sünnet Töreni:750,00,-TL.
Etkinlik ve Toplantılar:750,00,-TL.
Düğün: 1.500,00-TL., şeklinde oluşmuştur.

Bu kapsamda belediyemizce Nişan, Kına, Düğün vs. için sadece salon tahsis hizmeti verilecek olup, etkinlikle ilgili diğer tüm hizmetler (müzik, fotoğraf çekimi, ikram vs.) etkinlik sahiplerince organize edilecektir.

Salon ile ilgili başvurular belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacak olup, halkımıza duyurulur.