bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
SAMAN MAHALLESİ 115 ADA 3 PARSELDE MAİL-İ İNHİDAM İLANI Tarihi: 01.07.2020

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

Saman Mahallesi 115 Ada 3 Parselde bulunan, Mail-i İnhidam(yıkılmaya yüz tutmuş) durumunda olan tehlike arz eden tarihi bina bu bildirinin yayımlanma tarihinden itibaren en geç 10 gün süre ile malikleri tarafından temizlenmesi posta yoluyla ilgili vatandaşlara tebliğ edilmiştir. Arsa-yapı malikleri tarafından gereği yerine getirilmezse belediyemizce verilen sürenin ardından işlem gerçekleştirilecektir.

Saman Mahallesi 115 Ada 3 Parsel maliklerine duyurulur.