bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
YIKIM KARARI Tarihi: 06.04.2022

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

Yıkım Kararı 
Camikebir Mahallesi 161 ada 1 Parselde Mail-i İnhidam durumunda olan metruk binanın 28.03.2022 tarihinden itibaren en geç 30 gün süre ile malikleri tarafından yıkılma yoluyla metrukluğunun giderilmesi posta yoluyla ilgili vatandaşlara tebliğ edilmiştir. Gereği arsa-yapı malikleri tarafından getirilmezse belediyemizce işlem gerçekleştirilecektir. 106 Ada 1 Parsel maliklerine  duyurulur.