bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
YIKIM KARARLARI İLANI Tarihi: 13.03.2020

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

YIKIM KARARI

Camievsat Mahallesi 173 Ada 2 Parselde bulunan, geçmiş yıllarda çıkan yangın sebebiyle Mail-i İnhidam(yıkılmaya yüz tutmuş) durumunda olan yanmış-yıkılmış bina kalıntıları bu bildirinin yayımlanma tarihinden itibaren en geç 15 gün süre ile malikleri tarafından temizlenmesi posta yoluyla ilgili vatandaşlara tebliğ edilmiştir. Arsa-yapı malikleri tarafından gereği yerine getirilmezse belediyemizce verilen sürenin ardından işlem gerçekleştirilecektir.

Camievsat Mahallesi 173 Ada 2 Parsel maliklerine duyurulur.

 

YIKIM KARARI

Saman Mahallesi 106 ada 1 Parselde Mail-i İnhidam (yıkılmaya yüz tutmuş) durumunda olan tescilli yapının bina kalıntıları bu bildirinin yayımlanma tarihinden itibaren en geç 15 gün süre ile malikleri tarafından temizlenmesi posta yoluyla ilgili vatandaşlara tebliğ edilmiştir. Gereği arsa-yapı malikleri tarafından getirilmezse müze denetiminde belediyemizce işlem yerine getirilecektir.

106 Ada 1 Parsel maliklerine duyurulur.